Job 12

From LOLCat Bible Translation Project

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Replacing page with '{{Old Testament}} Job 12 A big, greasy jobby.')
Line 1: Line 1:
{{Old Testament}}
{{Old Testament}}
[[Category:Job|Job 12]]
[[Category:Job|Job 12]]
-
{{Bottom Bar|NextBook=[[Psalms]]|PrevBook=[[Esther]]|NextChap=[[Job 13]]|PrevChap=[[Job 11]]}}
+
[[Image:BookofJob.jpg|thumb|800px|left|A big, greasy jobby.]]
-
{{verse 
+
-
|1=en den Jobe be liek:}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|2=dewde, we both be kewl and wize en hab branes an stuffs,}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|3=so how u b smrtr den me?}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|4=everbody lols at meez, eben u!
+
-
but i be da 1 to sommun da grate ceiling cat, an
+
-
he did purrded at me som.
+
-
But u lols, but me not stoopid!}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|5=an i tinks me claws gawn, cuz
+
-
me slippin,}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|6= an dere be no
+
-
clawing da tents of teeves,
+
-
cuz dey gots bettr fuds for da ceiling cat.}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|7=u go azk da hoomans, an dey teech,
+
-
an dos stoopid birdz in da skyz, dey tellz u}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|8=or rub in da dirt, an it teech you tuu,
+
-
or da fishez, just eated dem.
+
-
dey tell liez.  eated da fishez!!!}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|9=no budy no whut ceiling cat do
+
-
he be da koolest,}}
+
-
{{verse
+
-
|10=cuz he gonna skratch u
+
-
if u be stoopid, or he sit on ur faes, so u no breef.}}
+
-
{{verse
+
-
|11=but de eers dey heer, an da tung lickz,}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|12=an de old kittehs be smrt.
+
-
fore dey see da mostz, de ol' kittehs.}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|13=Ceiling Cat be smrtr, and haz mor of da paw-er,
+
-
he knows ALL.}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|14=Whot he duz skratch don't get fix,
+
-
whut he be stoppin don't get goin,}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|15=if he mad, he pee on ur stuffz
+
-
or eatez ur petz or steelz ur toiz}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|16=cuz he be da moist awsummest cat eber.}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|17=o, an he liek, u all r fulz!}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|18=an he taekz de collarz off ur nek
+
-
an gibs u a squeekie toi}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|19=an setz da kittehs free.}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|20=he telz u tu shuddup an u du}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|21=an gibs da stoopid stukup siemeese a bath}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|22=he loominaets wid da lazr eyez}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|23=an maeks da naeshun huge den smooshez dem
+
-
an smooshez som moar cuz iz fun!}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|24=He maeks de leeders stoopid an
+
-
letz em getz lozt in de trash.}}
+
-
 
+
-
{{verse
+
-
|25=dey no gotz lazr beem eyz to see wid.
+
-
dey be stoopid drunkz.}}
+
-
 
+
-
[[Category:Job|Job 12]]
+
-
{{Bottom Bar|NextBook=[[Psalms]]|PrevBook=[[Esther]]|NextChap=[[Job 13]]|PrevChap=[[Job 11]]}}
+

Revision as of 13:54, 17 July 2009

Old Testament
Bible5.gif
File:BookofJob.jpg
A big, greasy jobby.
Personal tools